Przeglądy i pomiary elektryczne gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność użytkowanych instalacji elektrycznych oraz są wymagane przez prawo budowlane.

 

Pomiary elektryczne są wymagane przez prawo. Podstawą prawną wymuszającą na właścicielu lub zarządcy okresowe kontrole instalacji jest Art. 62 ust.1 pkt2 Prawa Budowlanego który stanowi że:

"...co najmniej raz na 5 lat w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów." Wykonujemy pomiary w zakresie:

  • Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie,
  • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
  • Pomiary rezystancji izolacji kabli i obwodów,
  • Pomiary stanu instalacji odgromowych i uziomów,
  • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji,
  • Pomiary elektronarzędzi,
  • Pomiary natężenia oświetlenia,
  • Pomiary jakości energii elektrycznej analizatorem klasy pomiarowej A,
  • Badania termowizyjne urządzeń, instalacji i budynków.

Nowe instalacje elektryczne również należy poddać pomiarom przed oddaniem ich do eksploatacji. Pomiary odbiorcze weryfikują poprawność wykonanych prac i gwarantują bezpieczeństwo ich użytkowania.

 
Co jaki czas należy przeprowadzać kontrole instalacji elektrycznych?
 
 

Rodzaj pomieszczenia

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

Rezystancji izolacji

Skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej

1

O wyziewach żrących

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

2

Zagrożone wybuchem

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

3

Otwarta przestrzeń

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

4

Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%

i przejściowo wilgotne (75 do 100%)

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

5

Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35°C)

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 1 rok

6

Zagrożone pożarem

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

7

Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)

Nie rzadziej niż co 1 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

8

Zapylone

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

9

Pozostałe nie wymienione w p.1-8

Nie rzadziej niż co 5 rok

Nie rzadziej niż co 5 rok

 

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

13 Lipiec

Nowe biuro w Poznaniu

Mamy przyjemność poinformować, że oddział Centrum Energetyki i Techniki…


czytaj dalej...
17 Kwiecień

Prelekcja na Arenie Produkcji

16 kwietnia 2015 roku miała miejsce konferencja „Arena Produkcji”,…


czytaj dalej...
10 Marzec

Dofinansowania na panele fotowoltaiczne

Mamy dla Państwa dobrą wiadomość, budowę farmy fotowoltaicznej będzie…


czytaj dalej...
27 Luty

Wkrótce nowe programy unijne

Wkrótce ruszają nowe programy unijne. Głównymi źródłami…


czytaj dalej...
16 Listopad

Witamy na nowej stronie Centrum Energetyki i Techniki

Miło nam zaprosić państw do naszego nowego serwisu internetowego. Na…


czytaj dalej...
01 Listopad

Nowy Oddział w Poznaniu

Miło nam Państwa poinformować, że  z dniem 1 listopada 2014r.…


czytaj dalej...