Audyt energetyczny - ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających ilość zużywanej energii . Audyt może dotyczyć całości energii (tzn. dla celów grzewczych, chłodzenia, oświetlenia, procesów technologicznych itd.) lub tylko wybranych zagadnień - np. audyt oświetlenia.

 

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

 

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

 • Zapoznanie się ze stanem oraz analiza stanu budynku:
  • Analiza systemu ogrzewania.
  • Analiza zużycie ciepła w standardowym sezonie grzewczym.
  • Analiza i ocena stanu technicznego i eksploatacji obiektu.
 • Weryfikacja przyjętych parametrów.
 • Przegląd i propozycja usprawnień dla danego obiektu.
 • Przygotowanie budżetu i szczegółowe określenie nakładów inwestycyjnych.
 • Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia.
 • Określenie zalecanego zakresu prac.
 • Pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego ( min. dotacje unijne ).

Sama procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. W sumie audyt energetyczny powinien dostarczyć dobrych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej modernizacji budynku.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego. Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

13 Lipiec

Nowe biuro w Poznaniu

Mamy przyjemność poinformować, że oddział Centrum Energetyki i Techniki…


czytaj dalej...
17 Kwiecień

Prelekcja na Arenie Produkcji

16 kwietnia 2015 roku miała miejsce konferencja „Arena Produkcji”,…


czytaj dalej...
10 Marzec

Dofinansowania na panele fotowoltaiczne

Mamy dla Państwa dobrą wiadomość, budowę farmy fotowoltaicznej będzie…


czytaj dalej...
27 Luty

Wkrótce nowe programy unijne

Wkrótce ruszają nowe programy unijne. Głównymi źródłami…


czytaj dalej...
16 Listopad

Witamy na nowej stronie Centrum Energetyki i Techniki

Miło nam zaprosić państw do naszego nowego serwisu internetowego. Na…


czytaj dalej...
01 Listopad

Nowy Oddział w Poznaniu

Miło nam Państwa poinformować, że  z dniem 1 listopada 2014r.…


czytaj dalej...